ERDI POTAPLJAÅ KI PROGRAMI

ERDI je največja mednarodna potapljaÅ”ka Å”ola za Å”olanje poklicnih potapljačev in je del krovne organizacije International Training, ki pod sabo združuje Å”e Å”oli SDI (Scuba Diving International) in TDI (Technical Diving International). Njena glavna naloga je usposabljanje t.i. Public Safety potapljačev, ki prihajajo iz vrst policije, gasilcev in drugih reÅ”evalnih enot.Ā Pri tovrstnem potapljanju gre za nekakÅ”no meÅ”anico vseh potapljaÅ”kih disciplin, ki jih lahko najdemo v potapljaÅ”ki industriji. Å olanje potapljačev po programih ERDI je podrejeno predvsem enemu cilju, in sicer zmanjÅ”anju Å”tevila nesreč, povezanih z vodnim okoljem. Usposabljanja zajemajo praktično vse znane vodne pogoje od divjih do onesnaženih voda, ter različne specialnosti, kot je delo z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, itd. Potapljači se Å”olajo v teoretičnem in praktičnem znanju. Vsi ERDI programi so v skladu s standardi OSHA in NFPA.

Ā  Ā  Ā Prenesite si shemo programa

ERDI programi so namenjeni samo poklicnim potapljačem-reŔevalcem.

TuĀ  je močno začrtana meja med rekreativnim in profesionalnim potapljanjem. Prav tako so standardizirani vsi postopki, priprave in delovanje potapljačev na vodi in v vodi. Ker je za varno delo v vodi potrebno več kot samo potapljač, je tu velik poudarek na spremljevalni ekipi, ki mu omogoča maksimalno varno delo. Na ERDI tečajih se potapljači seznanijo s teoretičnim znanjem, potrebnimi veŔčinami in ustrezno profesionalno opremo. Seveda pa se tečaji prilagodijo glede na potrebe in naravo dela tečajnikov. Le-ti se seznanijo tudi z delovanjem drugih reÅ”evalnih enot v Sloveniji, kar je izjemno pomembno v primeru večjih intervencij, ko na enem območju deluje več različnih služb (policija, CZā€¦). Vsi ERDI programi so potrjeni pri Slovenski potapljaÅ”ki zvezi, uradni predstavnik ERDI Å”ole pa je podjetje CPA d.o.o. iz Ljubljane.

ERDI pomaga potapljačem reÅ”evalcem pri varnem vstopu v vodo ā€“ in iz vode!

Preglejte naŔo pestro ponudbo v novi e-trgovini

*KMALU Z VAMI!Ā PotapljaÅ”ka in ostala oprema vrhunskih proizvajalcev..

TRGOVINA